Posted on

הקמת רצפת מחול מתנ"ס יגלום בתים

הקמת רצפת מחול, ע"י פרקטופ, במתנ"ס יגלום בתים.
במקום הותקנה תשתית צפה, גומיות בולמות זעזועים, ומעליהם הותקן  PVC עמיד בשחיקה.‎